ලිප්ස්ටික්

  • Lipstick

    ලිප්ස්ටික්

    ලිප්ස්ටික් යනු එදිනෙදා ජීවිතයේ කාන්තාවන් සඳහා බහුලව භාවිතා වන ආලේපන වේ. ලිප්ස්ටික් ආලේප කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දන්නවාද? ලිප්ස්ටික් ආලේප කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් මෙන්න. ක්‍රම 1. ලිප්ස්ටික් තොල් බුරුසුවකින් තීන්ත ආලේප කරන්නේ කෙසේද: ඔබේ තොල් පීල් නොකිරීමට ලිප්ස්ටික් තට්ටුවක් ආලේප කිරීමට පෙර එය ආලේප කරන්න. අඳුරු තොල් ඇති ගැහැණු ළමයින්ට පළමුව අත්තිවාරම් ක්‍රීම් තට්ටුවක් යෙදිය හැකි නම්, එය තොල් මත ඒකාකාරව ආලේප කරන්න. හැඩය වටා තොල් පැන්සලක් අඳින්න ...