මැලියම් පොලිෂ් නියපොතු ජෙල්

  • Glue polish nail gel

    මැලියම් පොලිෂ් නියපොතු ජෙල්

    ජෙල් පොලිෂ් 5 පහත දැක්වෙන ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ නියපොතු අලංකාර කිරීමට සහ නියපොතු තෙල් මැලියම් වලට ඇලුම් කිරීමට පියවර: පීල් කිරීම, වියළීමට පහසු නැත, දුර්වල කල්පැවැත්ම, වර්ණය වැරදිය. ලිහිල් වර්ණ මැලියම් වලට පෙර භාවිතා කිරීම, නියපොතු කහ වීම, පීල් කිරීම සහ උණුසුම් වීම වළක්වා ගැනීම, firm ලදායී ලෙස ස්ථායිතාව සහ කල් පවතින කාලය වැඩි කරයි. පරාවර්තක ලප ඇති නොවන තෙක් නියපොතු ඔප දැමීමට වග බලා ගන්න. ආලෝකයෙන් පසු මතුපිට ඇලෙන සුළු වන අතර ...