ෆේස් ක්රීම්

  • Tone up cream

    ටෝන් අප් ක්‍රීම්

    සුදු කුඩු, සමට හානියක් නොකරන්න, සැහැල්ලු ස්පර්ශයට වැඩිපුර භාවිතා කිරීම, ආලේපන, භෞතික හිරු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය ...
  • Face cream

    ෆේස් ක්රීම්

    මුහුණේ සමට සම්බන්ධ වන බවත්, සම දිලිසෙන සහ දීප්තිමත් වන බවත්, නිදි සෛල අවදි කරන බවත්, සමේ ජීව ශක්තියෙන් හා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයෙන් පිරී ඇති බවත්, රැළි වර්ධනයට effectively ලදායී ලෙස ප්‍රතිරෝධය දැක්විය හැකි බවත්, මෙලනින් නිපදවීම වළක්වන බවත් මුහුණේ දැනේ. , අඳුරු සහ නිදැල්ලේ සිටීම වළක්වා, දීප්තිමත් හා පැහැදිලි සමක් විනිවිදභාවයකින් යුතුව මෙහෙයවන්න.