අපව අමතන්න

සීමාසහිත ටියැන්ජින් වැන්ග්ටොං කර්මාන්ත හා වෙළඳ සමාගම, ලයිෆන් විලවුන් කර්මාන්ත ශාලාව

ලිපිනය

අංක 4, ටයිජින් පාර, ෂිකිං කාර්මික කලාපය,

ෂිකිං ඩිස්ට්, ටියැන්ජින්, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 13820283468

සහාය: 87939065

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න